Segregujemy odpady

Odpady to nie śmieci, a surowce, które można ponownie wykorzystać – jako szkoła z wieloletnimi doświadczeniami ekologicznymi przypominamy o zasadach segregacji odpadów.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się już w naszych domach, na naszych nieruchomościach. Oddzielamy te frakcje od pozostałych śmieci – czyli tych, które nie nadają się już do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Posegregowane odpady stają się wartościowymi surowcami.

 1. Pojemnik niebieski: tu wrzucamy papier (m.in. opakowania z papieru, kartony, tekturę, katalogi, ulotki, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe).
  UWAGA! Nie wrzucamy: zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, papieru powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych oraz podpasek.
 2. Pojemnik zielony: tu wrzucamy szkło (m.in. butelki i słoiki po napojach i żywności – także po alkoholach i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach i inne opakowania szklane bez nakrętek, kapsli i korków);
  UWAGA! Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, szyb, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów, strzykawek.
 3. Pojemnik żółty: tu wrzucamy plastik, metale i opakowania wielomateriałowe (m.in. odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, kartony po mleku, sokach, opakowania po środkach czystości, kosmetykach np. po szamponach, pastach do zębów, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, art. gospodarstwa domowego i zabawki – o ile nie są wykonane z trwale połączonych kliku surowców);
  UWAGA! Nie wrzucamy: butelek oraz pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
 4. Pojemnik brązowy: ten kolor przypisany jest odpadom ulegającym biodegradacji (m.in. resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny, kora drzew, gałęzie drzew i krzewów).
  UWAGA! Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi, kamieni i innych odpadów komunalnych oraz tzw. niebezpiecznych.
 5. Pojemnik szary – wrzucamy zimny popiół z kominka i pieca węglowego.
  UWAGA! Nie wrzucamy: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon.
 6. Pojemnik czarny – odpady zmieszane: wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.
  UWAGA! Nie wrzucamy: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon.