Cele Działania Samorządu Uczniowskiego

Ile głów – tyle pomysłów”

…Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE:

  1. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
  2. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  3. Zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy.
  4. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
  5. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
  6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
  7. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
  8. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
  9. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.
  10. Liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).