Samorząd Uczniowski 2023/ 2024

Samorząd uczniowski

We wrześniu 2023 r. uruchomiono działalność Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

Do władz zostali wybrani uczniowie: Klaudia Kula, Kamila Kunysz, Alicja Prędki, Oliwia Bułas, Natalia Daleka. Opiekę nad działalnością sprawować będą nauczyciele: pan Filip Nowicki, pani Sabina Pieczyńska.

Podczas spotkania inaugurującego pracę samorządu przygotowano plan pracy na pierwsze półrocze obecnego roku szkolnego.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć zaplanowano: akcje społeczne, inicjatywy i projekty szkolne, angażowanie całej społeczności szkolnej do działania. Będą to m.in.: Dzień Chłopaka, Szkolne Święto Dyni, Dzień Patrona Szkoły, Zima na świeżym powietrzu, andrzejkowe wróżby.

Przedstawiciele samorządu wzorem lat ubiegłych, będą też wspomagać inne wydarzenia: uroczystości szkolne i patriotyczne, (Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Dzień Pluszowego Misia, szkolne kolędowanie).

Bieżące działania samorządu będą dokumentowane na stronie internetowej szkoły, profilu facebook a także tablicy w holu szkoły.

Życzymy dużo pomysłów i wytrwałości. Zachęcamy wszystkich uczniów do współpracy.