Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w SP w Rudnej Wielkiej

Rodziców zainteresowanych edukacją przedszkolną ich dzieci prosimy o dostarczenie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego do sekretariatu szkoły w dniach 12 – 22 marca 2019 r.

Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj.

Uchwała Rady Gmina Świlcza w spawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych.