Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/ 2024 – informacja

Rekrutacja 2023/ 2024

Zgodnie z art. 153 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021.1082), po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowanie przedszkolne, informuję, że postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej na rok szkolny 2023/ 2024 prowadzone jest na 24 miejsca. Uzupełniony wniosek wraz wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie 1 – 14 marca 2023 r.

Więcej informacji dot. postępowania rekrutacyjnego.

Małgorzata Mazepa
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej