Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – informacja

rekrutacja informacja

Zgodnie z art. 153 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021.1082), po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowanie przedszkolne, informuję, że postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej na rok szkolny 2022/ 2023 prowadzone jest na 22 miejsca. Uzupełniony wniosek wraz wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie 14 – 28 lutego 2022 r.

Więcej informacji dot. postępowania rekrutacyjnego.

Małgorzata Mazepa
Dyrektor SP w Rudnej Wielkiej