Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 SP

Rodziców zainteresowanych edukacją ich dzieci w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej zapraszamy do zapoznania się informacjami związanymi z rekrutacją:

  1. Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 SP.
  2. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – kontynuacja edukacji dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza.
  3. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – wniosek o przyjęcie dziecka.
  4. Rekrutacja do klasy 1 SP – wniosek o zgłoszenie/ przyjęcie dziecka do klasy 1 SP.

UWAGA: wzory wniosków rekrutacyjnych uległy zmianie. Jeśli ktoś z Państwa pobrał wniosek przed 15 lutego 2020 r., godz. 14.00, prosimy to zrobić ponownie.