Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2023/ 2024

rekrutacja 2023

REKRUTACJA 2023

Rodziców dzieci zainteresowanych edukacją ich dzieci w oddziałach przedszkolnych i klasie pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z postępowaniem rekrutacyjnym:

  • oddziały przedszkolne

UCHWAŁA NR LX/485/2023 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Świlcza, punktów przyznawanych za poszczególne z nich  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  • klasa I

UCHWAŁA NR LX/486/2023 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.