Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2022/ 2023

REkrutacja przedszkole i kl. 1

Rekrutacja na rok szkolny 2022/ 2023

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SP W RUDNEJ WIELKIEJ

Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej i zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, zainteresowanych kontynuacją edukacji przedszkolnej ich dzieci w SP w Rudnej Wielkiej, zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z postępowaniem rekrutacyjnym:

Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie 7 – 13 lutego 2022 r.

Rodziców dzieci zainteresowanych edukacją ich dzieci w oddziałach przedszkolnych SP w Rudnej Wielkiej, zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z postępowaniem rekrutacyjnym:

Wnioski wraz wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie 14 – 28 lutego 2022 r.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SP W RUDNEJ WIELKIEJ

Rodziców zainteresowanych edukacją ich dzieci w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej zapraszamy do zapoznania się informacjami związanymi z rekrutacją:

UWAGA:
– zgłoszenie dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły,
– przyjęcie dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Uzupełnione wnioski o zgłoszenie/ przyjęcie do klasy I (z załącznikami) prosimy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie 14 – 28 lutego 2022 r.