Rekrutacja do klasy I SP w Rudnej Wielkiej


Rodziców zainteresowanych edukacją ich dzieci w klasie I Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w dniach 12 – 22 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Formularz wniosku dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj.

Uchwała Rady Gmina Świlcza w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych.