Rekrutacja 2022: potwierdzenie woli przyjęcia

Potwierdzenie woli

Uzupełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl.

  1. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – do 22 marca 2022 r.
  2. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I SP – do 22 marca 2022 r.

UWAGA: Potwierdzenie woli składają rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych i klasy I SP w Rudnej Wielkiej.