Rekrutacja 2022: listy kandydatów przyjętych

Postępowanie rekrutacyjne przyjęci

Listy kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy I

  1. Lista kandydatów przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023.
  2. Lista kandydatów nieprzyjętych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023.
  3. Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023.

Uwagi:

  1. Powyższe listy sporządzone są w porządku alfabetycznym.
  2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych wynosiła 16 pkt.
  3. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej nie posiada wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opublikowano na stronie SP w Rudnej Wielkiej zgodnie z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (§ 7 pkt 1). Listy publikowane są 7 dni roboczych, tj. do dnia 31 marca 2022 r.