Rekrutacja 2022: listy kandydatów przyjętych, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Rekrutacja listy

Listy kandydatów przyjętych, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy I

  1. Lista kandydatów przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023.
  2. Lista kandydatów zakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023.
  3. Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023.
  4. Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023.

Uwagi:

  1. Zakwalifikowanie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego.
  2. Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy I SP w Rudnej Wielkiej potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/ klasy I w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 14 – 22 marca 2022 r.  (druk oświadczenia dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).
  3. Oświadczenie – potwierdzenie woli – należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać zeskanowany dokument na adres: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl.
  4. Rodzice kandydatów przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych SP w Rudnej Wielkiej nie składają potwierdzenia woli przyjęcia.

W SP w Rudnej Wielkiej prowadzony jest nabór na 22 wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. Liczba kandydatów  zamieszkałych na terenie gminy Świlcza, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego SP w Rudnej Wielkiej i wskazali je jako przedszkole pierwszego wyboru wynosi 31.

Listy kandydatów przyjętych, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowano na stronie SP w Rudnej Wielkiej zgodnie z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (§ 7 pkt 1). Listy publikowane są 7 dni roboczych, tj. do dnia 22 marca 2022 r.