Rekrutacja 2021: potwierdzenie woli przyjęcia

Postępowanie rekrutacyjne potwierdzenie woli przyjęcia

Uzupełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  1. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – do 26 marca 2021 r.
  2. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I SP – do 26 marca 2021 r.
  3. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy VII oddziału dwujęzycznego – do 19 marca 2021 r.