Rekrutacja 2021 – oddziały przedszkolne

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych SP w Rudnej Wielkiej

Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej i zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, zainteresowanych kontynuacją edukacji przedszkolnej ich dzieci w SP w Rudnej Wielkiej, zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z postępowaniem rekrutacyjnym:

  1. Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 SP.
  2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego – deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie 15 – 21 lutego br.

Rodziców dzieci zainteresowanych edukacją ich dzieci w oddziałach przedszkolnych SP w Rudnej Wielkiej, zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z postępowaniem rekrutacyjnym:

  1. Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 SP.
  2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego – wniosek o przyjęcie dziecka.

Wnioski wraz wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie 22 lutego – 8 marca 2021 r.