Rekrutacja 2021: listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Postępowanie rekrutacyjne

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY I SP

Listy kandydatów:

  • przyjętych do oddziałów przedszkolnych,
  • zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych,
  • niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych,
  • zakwalifikowanych do klasy I SP,
  • niezakwalifikowanych do klasy I SP

udostępnione są do wglądu w budynku szkoły obok „wejścia do przedszkola” (pierwsze wejście od strony prawej budynku).

UWAGA:
1. Nabór do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej na rok szkolny 2021/ 2022 prowadzony jest na 17 miejsc.
2. Zakwalifikowanie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego.

Informację o wyniku postępowania można uzyskać również:

  • telefonicznie w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 – 15.00 – tel.: 17 855 32 45. W przypadku wybrania takiej formy kontaktu, w celu weryfikacji, prosimy o przygotowanie danych dziecka;
  • mejlowo – prosimy o przesłanie zapytania na adres sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl z adresu mejlowego podanego we wniosku – odpowiedzi udzielane są w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO KL. VII SP

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego klasy VII udostępnione są w budynku szkoły na tablicy obok sekretariatu. Informację można również uzyskać telefonicznie lub mejlowo – informacja powyżej.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka składając oświadczenie w sekretariacie szkoły. Więcej informacji: Rekrutacja 2021: potwierdzenie woli przyjęcia.