Rekrutacja 2021 – klasa I SP

Rektutacja do klasy I SP w Rudnej Wielkiej

Rodziców zainteresowanych edukacją ich dzieci w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej zapraszamy do zapoznania się informacjami związanymi z rekrutacją:

  1. Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 SP.
  2. Rekrutacja do klasy 1 SP – wniosek o zgłoszenie/ przyjęcie dziecka do klasy 1 SP.

UWAGA:
– zgłoszenie dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły,
– przyjęcie dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Uzupełnione wnioski o zgłoszenie/ przyjęcie do klasy I (z załącznikami) prosimy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie 22 lutego – 8 marca 2021 r., w godzinach 7.00 – 15.00