Rekrutacja 2020/ 2021 – potwierdzenie woli przyjęcia

Rodziców kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy I SP prosimy o złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej. Wzory dostępne poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Potwierdzenie woli prosimy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 13 – 20 marca 2020 r. lub przesłać skan wypełnionego dokumentu na adres: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej SP.

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego SP.