Rekolekcje Wielkopostne 2023

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas 3 – 8 szkoły podstawowej

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 983), w dniach 16 – 17 marca br. dla uczniów klas III – VIII szkoły zorganizowane będą Rekolekcje Wielkopostne zgodnie z poniższym harmonogramem.

W dni Rekolekcji Wielkopostnych (16 – 17 marca 2023 r.) uczniowie klas III – VIII szkoły lekcję pierwszą i lekcje od godz. 12.00 mają zgodnie z obowiązującym planem. Uczniowie klas I – II uczestniczą w zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji.