Regulamin XVIII Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego

Regulamin XVIII Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego – do pobrania.

Najważniejsze daty:
– 30 września 2020 r. – termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie,
– 6 października 2020 r. – termin nadsyłania prac konkursowych,
– 16 października 2020 r. – poinformowanie Laureatów XVIII WKE o formie finału konkursu,
– 26 października 2020 r. – finał XVIII Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!