RAZEM DLA EDUKACJI: współpraca ze Szkołą POLCA w Belfaście

Razem dla edukacji wspólpraca

Projekt współpracy ze Szkołą POLCA w Belfaście w Irlandii Północnej „Razem dla edukacji”

Od października do grudnia tego roku nasza szkoła będzie realizować projekt „POLowanie na bohatera” wraz z Polską Szkołą „POLCA” w Belfaście w Irlandii Północnej. Jest to szkoła sobotnia dla polskich dzieci, które na co dzień mieszkają w Belfaście i w ciągu tygodnia chodzą do irlandzkiej szkoły. Szkoła POLCA została powołana przez organizację pożytku społecznego –Polish Language, Culture, and Affairs (POLCA), której głównym celem jest wspieranie integracji i kształtowanie polskiej tożsamości w Irlandii Północnej oraz rozwój edukacji polskiej. Priorytetem szkoły jest sprawić, aby uczniowie w pełni wykorzystali potencjał jaki daje dwu- i wielojęzyczność. Mogą to osiągnąć dzięki świetnej kadrze i dostosowanemu do indywidualnych potrzeb programowi nauczania. Szkoła w Belfaście oferuje wiele kółek zainteresowań, które dostarczają dzieciom okazji do spędzania ciekawie czasu z rówieśnikami i używania polskiego podczas zabaw, zajęć sportowych, przedmiotowych i hobbistycznych. Szkoła POLCA prowadzi cyklicznie projekt DWUJĘZYCZNY BELFAST.

W ciągu tej trzymiesięcznej współpracy nastąpi wymiana trzyosobowych zespołów nauczycieli podczas wizyt studyjnych, zapoznamy uczniów z Belfastu z obchodami typowych świąt w naszej szkole, takimi jak Dzień Edukacji Narodowej, Święto Zmarłych czy Święto Niepodległości. Zostaną zorganizowane konkursy o tematyce historycznej oraz przeprowadzone lekcje kulturoznawcze. Głównym produktem projektu będzie książeczka z opisem „uPOLowanych bohaterów”, która zostanie wydana dla obu szkół. Projekt został zaakceptowany przez MEN i przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, które zrzesza polskie szkoły za granicą. Kwota dofinansowania to około 40 tys. złotych na obie szkoły. Zapraszamy do śledzenia funpage’u projektu.

Razem dla edukacji SP Rudna Wielka i POLCA Belfast | Facebook

Joanna Wiśniewska