Rada Rodziców Szkoły

Skład Rady Rodziców Szkoły w roku szkolnym 2019/ 2020:

Przewodnicząca Rady Rodziców: P. Małgorzata Winiarska
Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców:
P. Barbara Salach
Skarbnik Rady Rodziców:
P. Bernadetta Migut
Sekretarz Rady Rodziców:
P. Agnieszka Kucharska

 • Przedszkole – grupa Misie: P. Joanna Karkut-Korzenny
 • Przedszkole – grupa Tygryski: P. Agnieszka Kucharska
 • Grupa „zerówka”: P. Agnieszka Sokół – Siwa
 • Kl. 1 a: P. Ewelina Krasoń
 • Kl. 1 b: P. Donata Żukowska
 • Kl. 2 a: P. Katarzyna Piasecka
 • Kl. 3 a: P. Justyna Lubas
 • Kl. 4 a: P. Sławomir Chruścik
 • Kl. 5 a: P. Marzena Skwarło-Krowiak
 • Kl. 5 b: P. Salach Barbara
 • Kl. 6 a: P. Paulina Janda
 • Kl. 6 b: P. Łukasz Wróbel
 • Kl. 7 a: P. Bernadetta Migut
 • Kl. 8 a: P. Małgorzata Winiarska