Przyroda z klasą

Uniwersytet dzieci

Czy wiesz jak żyje jeż?

Uczniowie kl. III a przystąpili do Ogólnopolskiego projektu ,,Przyroda z klasą. Czy wiesz jak żyje jeż?”, którego organizatorem jest Fundacja Uniwersytet Dzieci. W ramach projektu realizowany jest cykl lekcji przyrodniczych. W ich trakcie uczniowie kształtują kompetencje społeczne, zdobywają wiedzę, prowadzą proste obserwacje, wykonują doświadczenia i wyciągają wnioski. Zajęcia realizowane metodą pytań, doświadczeń rozwijają u dzieci kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność krytycznego i analitycznego myślenia, które będą im potrzebne w dorosłym życiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     B. Kalandyk