Projekt „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”

Projekt „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” skierowany jest do mieszkańców Gminy Świlcza w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych. Więcej informacji…

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – do pobrania.

Deklaracja chęci udziału w projekcie – do pobrania.

Więcej informacji na stronie http://swilcza.com.pl/index.php/component/content/article?id=3939