Program artystyczny z okazji Dnia Patrona Szkoły i upamiętnie Izydory Dąmbskiej

Dzień Patrona szkoły program artystyczny

17 listopada 2023 r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły połączony z upamiętnieniem rocznicy urodzin i śmierci córki Stanisława Dąmbskiego, profesor Izydory Dąmbskiej, wybitnej uczonej, filozof, żołnierza Armii Krajowej. Organizatorem uroczystości był samorząd Gminy Świlcza oraz grono pedagogiczne szkoły. Patronat nad wydarzeniem objął Uniwersytet Rzeszowski.

Zapraszamy do obejrzenia części artystycznej uroczystości w wykonaniu uczniów klas IV – VIII naszej szkoły. Montaż słowno – muzyczny, oparty na młodzieńczej poezji Izydory Dąmbskiej, przygotowany został Panią Agatę Micał, Panią Martę Urban oraz Pana Filipa Nowickiego, a układy taneczne przez Panią Agnieszkę Szostak i Panią Anitę Wojnar.

Rejestracja uroczystości: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.