Praca szkoły w okresie 26 -30 kwietnia 2021 r.

Grafika z napisem important

Informacja o pracy szkoły od 26 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 752) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 kwietnia 2021 r:

 • oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie;
 • oddziały edukacji wczesnoszkolnej pracują wg poniższego harmonogramu:
  1. Kl. 1a i kl. 1b: 26 – 27 kwietnia br. (poniedziałek, wtorek) nauczanie stacjonarne. 28 – 30 kwietnia br. (środa, czwartek, piątek) nauczanie zdalne.
  2. Kl. 2a: 29 – 30 kwietnia br. (czwartek, piątek) – nauczanie stacjonarne. 26 – 28 kwietnia br. (poniedziałek – środa) nauczanie zdalne.
  3. Kl. 2b: 28 kwietnia br. i 30 kwietnia br. (środa i piątek) nauczanie stacjonarne. 26 – 27 kwietnia br. i 29 kwietnia br. (poniedziałek, wtorek i czwartek) nauczanie zdalne.
  4. Kl. 3a: 28 -29 kwietnia br. (środa i czwartek) nauczanie stacjonarne. 26 – 27 kwietnia br. i 30 kwietnia br. (poniedziałek, wtorek i piątek) nauczanie zdalne;
 • klasy IV -VIII SP w Rudnej Wielkiej w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 r. pracują zdalnie

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r.