Praca szkoły w okresie 17 – 30 maja 2021 r.

Grafika z napisem important

Informacja o pracy szkoły w okresie 17 – 30 maja 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 824) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie 17 – 30 maja 2021 r:

  • oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie;
  • oddziały edukacji wczesnoszkolnej pracują stacjonarnie;
  • oddziały IV – VIII pracują wg poniższego harmonogramu:
Klasa/ dataKl. 4aKl. 5aKl. 6aKl. 6bKl. 7aKl. 7bKl. 8a
17 maja 2021 r.nauczanie stacjonarnenauczanie stacjonarnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie stacjonarne
18 maja 2021 r.nauczanie stacjonarnenauczanie stacjonarnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie stacjonarne
19 maja 2021 r.nauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie stacjonarnenauczanie stacjonarnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie stacjonarne
20 maja 2021 r.nauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie stacjonarnenauczanie stacjonarnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie stacjonarne
21 maja 2021 r.nauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie stacjonarnenauczanie stacjonarnenauczanie stacjonarne
24 maja 2021 r.nauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie stacjonarnenauczanie zdalnenauczanie stacjonarnenauczanie stacjonarnenauczanie zdalne
25 maja 2021 r.Egzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty
26 maja 2021 r.Egzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty
27 maja 2021 r.Egzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć dydaktycznychEgzamin Ósmoklasisty
28 maja 2021 r.nauczanie stacjonarnenauczanie stacjonarnenauczanie zdalnenauczanie stacjonarnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie zdalne

Wszystkie oddziały zajęcia lekcyjne mają w jednej klasopracowni, z wyłączeniem lekcji wychowania fizycznego oraz informatyki.

Od 31 maja br. wszystkie oddziały klas IV – VIII pracują w trybie stacjonarnym.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r.