Praca szkoły w okresie 1 – 16 maja 2021 r.

Grafika z napisem important

Informacja o pracy szkoły od 1 maja 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. (rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 1 maja 2021 r.:

  • oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie;
  • oddziały edukacji wczesnoszkolnej pracują stacjonarnie;
  • klasy IV -VIII SP w Rudnej Wielkiej w okresie opracują zdalnie.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.