Praca oddziałów przedszkolnych od 29 marca 2021 r.

Grafika z napisem important

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia z 25 marca br., oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej będą prowadziły działalność opiekuńczą wyłącznie dla dzieci pracowników służb medycznych i służb porządkowych (m. in. żołnierze, funkcjonariusze policji i straży pożarnej).

Rodziców/ opiekunów prawnych dzieci naszej placówki, spełniających powyższe kryteria oraz zainteresowanych opieką nad ich dziećmi w okresie 29 marca – 9 kwietnia br. proszę o uzupełnienie poniższego wniosku i dostarczenie osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłanie skanu na adres: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl do piątku, 26 marca br., do godz. 12.00.

Oświadczenie – deklaracja chęci skorzystania z opieki w oddziale przedszkolnym SP w Rudnej Wielkiej.