Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

Grafika z napisem important

Rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej SP w Rudnej Wielkiej prosimy o złożenie oświadczenia woli zapisu dziecka.

Oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, do piątku, 5 kwietnia 2019 r.