Postępowanie rekrutacyjne do kl. VII oddziału dwujęzycznego

Rekrutacja kl. 7 oddział dwujęzyczny

Rodziców dzieci klas VI zainteresowanych edukacją ich dzieci w oddziale dwujęzycznym Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (klasa VII r. szk. 2022/ 2023) zapraszamy do zapoznania się informacjami związanymi z rekrutacją:

  1. Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, klasy 1 SP i oddziału dwujęzycznego (kl. VII SP).
  2. Regulaminem rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.
  3. Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego – klasa VII SP – wniosek.

Uzupełnione wnioski o przyjęcie do klasy VII oddziału (z załącznikami) prosimy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie 14 – 28 lutego 2022 r.