Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza

Gmina Świlcza od 1-go czerwca 2018 roku do 31-go sierpnia 2019 roku realizuje projekt pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza” o numerze identyfikacyjnym RPKK. 09.02.00-18-0034/17, który realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków finansowych gminy Świlcza.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w w Rudnej Wielkiej jest jedną z sześciu szkół w Gminie Świlcza, do której skierowany jest ww. projekt.

W ramach projektu szkoła została doposażona w nowoczesny sprzęt do pracowni lekcyjnych (5 tablic interaktywnych, 5 rzutników, 5 zestawów głośników oraz 30 laptopów (5 do pracy z tablicą interaktywną i 25 dla uczniów) z oprogramowaniem). Dodatkowo, uczniowie szkoły wzięli udział w 3 całodniowych Piknikach Naukowych, zorganizowanych w budynku szkoły.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej Gminy Świlcza.