Poniedziałek – 8 kwietnia 2019 r. – aktualizacja

Grafika z napisem important

Szanowni Rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że planowany od jutra, 8 kwietnia 2019 r. strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej placówce i może trwać do odwołania. Zdaję sobie sprawę, że protest ten może wiązać się z trudnościami dla Państwa i dla Państwa dzieci.

Jeśli macie Państwo taką możliwość, proszę o zapewnienie opieki swoim dzieciom podczas tych dni. Jednocześnie informuję, że w miarę możliwości szkoła zapewni opiekę uczniom i wychowankom w szkole i świetlicy szkolnej. Dodatkowo informuję, że stołówka szkolna będzie funkcjonować.

Rodziców uczniów oddziałów gimnazjalnych informuję, że planowany w dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny w SP w Rudnej Wielkiej odbędzie się zgodnie z harmonogramem egzaminów.

Dyrektor SP w Rudnej Wielkiej, Małgorzata Mazepa