Pomóżmy Polakom mieszkającym za wschodnią granicą

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne  Koło  Wolontariatu  wraz z  Fundacją  na  Rzecz  Historii  i  Tradycji  „Polska  Historyczna”  organizuje  w  szkole  w  dniach  15 maja – 15  czerwca 2019 r.  zbiórkężywności  długoterminowej, środków  czystości,  artykułów  papierniczych,  zabawek,  przyborów  szkolnych  i  słodyczy  dla  Polaków  mieszkających  za  granicą  wschodnią.  Dary  za  pośrednictwem  wolontariuszy  Fundacji  trafią  do  dzieci  i  dorosłych  mieszkających  w  Zimnej  Wodzie  i  Kitajgrodzie   k. Kamieńca  Podolskiego  i  z  pewnością  sprawią  ogromną  radość   jej mieszkańcom.

Zachęcamy  wszystkich  uczniów  do  udziału  w  zbiórce.  Jak  zawsze  w  takich  akcjach  liczy  się  każdy  najmniejszy  wkład, a  przede  wszystkim  okazana  solidarność  i  wsparcie  dla  naszych  Rodaków.

Koordynatorkami  akcji  są uczennice  kl. III a gimn.  i  opiekunki  Wolontariatu: p. J. Wiśniewska  i p. M. Urban.