Pomagamy – bawiąc się…

Szkolne Koło Wolontariatu

„Kiedy  pomagamy  innym,
pomagamy  sobie,
ponieważ  wszelkie  dobro,
które  dajemy zatacza  koło  i  wraca  do  nas.”

Flora Edwards

W  czwartek 20 lutego  grupa  uczniów  naszej  szkoły  pojechała  do  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Rzeszowie,  działającym  przy  Towarzystwie  Św.  Brata  Alberta.

Tam  wolontariusze  pod  okiem  animatorów  z  rzeszowskiego  WDK  pomagali  w  organizacji  zabawy  karnawałowej  dla  dzieci  objętych  pomocą.

Było  to  spore  wyzwanie dla  organizatorów,  bo  na  balu  pojawiło się  ok.  50  dzieci  w wieku  od  4-11  lat.  W  czasie  spotkania  wszyscy  świetnie  się  bawili przy  skocznej  muzyce.  Wiele  emocji  wzbudziła  nauka  tańca i  różne  konkursy. W przerwie  podano  smaczny  poczęstunek.

Wszyscy  spisali  się  na  medal, a  na  koniec  nasi  wolontariusze  zebrali  pochwały  i  podziękowania  od  organizatorów  oraz  otrzymali  słodkie  upominki.

Dziękuję  wszystkim  uczniom  za  zaangażowanie  i  udział  w  tym  dobroczynnym  przedsięwzięciu.

Marta  Urban