Półkolonie w okresie ferii zimowych 2021

Ferie zimowe - styczeń 2021

Wójt Gminy Świlcza oraz  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej informują, że w drugim tygodniu ferii zimowych, tj. 11 – 15 stycznia 2021 r. (w godz. 8.00 – 15.00) organizowane będą zajęcia feryjne – półkolonie dla uczniów SP w Rudnej Wielkiej.

Półkolonie organizowane są dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej wyłącznie na terenie placówki oraz zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w w szkołach podstawowych i będą miały charakter zajęć artystycznych, rekreacyjnych i opiekuńczych. Podczas pobytu ucznia mogą być również organizowane wyjścia na tereny zielone.

Koszt uczestnictwa od ucznia wynosi 90 zł.  Pozostały koszt pobytu ucznia dofinansowany jest przez  Gminę Świlcza. W cenę wliczone są dwa posiłki dziennie (II śniadanie i obiad).

Termin zapisywania (złożenie uzupełnionej karty kwalifikacyjnej oraz podpisanego regulaminu) i uiszczenia opłaty: 16 – 18 grudnia 2020 r. w sekretariacie szkoły. Ilość miejsc ograniczona (dwie grupy po 12 uczestników) – o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

Karta kwalifikacyjna oraz Regulamin półkolonii zimowych 2021 uczestnika półkolonii do pobrania tutaj.

UWAGA: Organizator półkolonii zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wydania rozporządzeń przez MZ lub MEN wprowadzających zakaz organizowania wspomnianych zajęć. Odwołanie zajęć może nastąpić również w wyniku niemożliwości zapewnienia zasad bezpieczeństwa i opieki nad uczestnikami w związku z sytuacją epidemiologiczną w placówce.

Harmonogram półkolonii zimowej.

Procedury BHP w okresie pandemii.