Pola elektromagnetyczne

Jako szkoła dbająca o nasze naturalne środowisko, prowadzimy również działania edukacyjne związane z tzw. elektrosmogiem – czyli zanieczyszczeniem środowiska sztucznymi polami elektromagnetycznymi.

Nasze przywiązanie do korzystania z urządzeń mobilnych – telefonów i smartfonów powoduje, że zapominamy o szkodliwym, biologicznym wpływie wytwarzanego przez nie pola elektromagnetycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z 16 Praktycznymi zasadami korzystania z urządzeń mobilnych oraz Apelem naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne.