Podziękowania od Zuzi

Podziękowania od Zuzi

Podziękowanie dla Wszystkich Uczniów, Rodziców i innych osób zaangażowanych w akcję Nakrętki zbieramy Zuzi pomagamy – od Zuzi oraz Jej Rodziców za okazaną pomoc:

A my nie ustajemy w zbiórce – obok wejścia do budynku szkoły ogromne czerwone serce nadal przyjmuje nakrętki dla Zuzi.

Więcej o akcji zbierania zakrętek dla Zuzi.