Podziękowania dla Pani Danuty Pomianek

Podziękowania dla P. D. Pomianek

Podziękowania za długoletnią współpracę dla Pani Danuty Pomianek

Pożegnania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować osobie, z którą przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek…  Choć wiemy, że wszystko zawsze ma swój kres, nie ma ludzi niezastąpionych, praca nie trwa wiecznie, to i tak nie jest łatwo… Pozostają tylko proste i płynące z naszych serc słowa: „dziękujemy”!

Niech emerytura będzie czasem odpoczynku, szczęścia i radości...

Życzą: Dyrekcja, koleżanki i koledzy z pracy, pracownicy obsługi oraz wdzięczni rodzice i uczniowie!