Podaruj 1% podatku naszej szkole

Kolejny już rok, dzięki Fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym”, zbieramy fundusze na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych.

Więcej informacji o pomocach zakupionych dzięki środkom przekazanym przez fundację oraz o sposobie wsparcia naszej szkoły 1% podatku znajduje się na profilu naszej szkoły na stronie fundacji tutaj.

Decyzja dotycząca rodzaju pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione po przekazaniu środków przez FSMM, podjęta zostanie przez Radę Rodziców.

Zachęcamy do przekazania 1% Państwa podatku na potrzeby naszej placówki.

Z góry dziękujemy!