PŁATNOŚCI ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2019 R.

OGŁOSZENIE O PŁATNOŚCIACH ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2019 R. 

Opłata za posiłki szkolne za styczeń 2019 r.: 22 dni x 4,20 zł = 92,40 zł.