Płatności za posiłki: luty 2020 r.

Posiłki szkolne za luty 2020 r.:

20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł.