Pilne – skrócone lekcje – 13 – 14 czerwca br.

Grafika z napisem important

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej informuje, że w dniach 13 – 14 czerwca 2019 r. zajęcia lekcyjne będą skrócone do 30 minut (powodem są trwające oraz prognozowane bardzo wysokie temperatury w ciągu dnia i nocy).

Harmonogram trwania godzin lekcyjnych – do pobrania

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz.69, z póź.zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649, z późn. zm.).