ORLIK: Ograniczenia w dostępności do obiektu

Orlik 2021 Rudna Wielka Gmina Świlcza

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii PROJEKT LOKALNY ANIMATOR SPORTU ORAZ DOSTĘPNOŚĆ KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK ZOSTAJĄ ZAWIESZONE BEZWARUNKOWO DO DNIA 9 KWIETNIA 2021 R.

Więcej informacji: https://projektorlik.pl/2021/03/26/projekt-lokalny-animator-sportu-zawieszony-bezwarunkowo/