ORLIK: godziny otwarcia i zasady korzystania z kompleksu od 8 czerwca 2020 r.

Orlik 2021 Rudna Wielka Gmina Świlcza

Zasady korzystania i rezerwacji kompleksu ORLIK

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – sobota w godz. 15.00 – 20.00.
WEJŚCIE NA OBIEKT WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZEJ TELEFONICZNEJ REZERWACJI

ZASADY KORZYSTANIA

 • korzystanie z boisk jest bezpłatne,
 • na terenie całego kompleksu sportowego ORLIK może jednocześnie przebywać 14 osób (+2 trenerów),
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa podczas drogi do obiektu oraz w drodze powrotnej do domu,
 • nie trzeba zakrywać ust i nosa w czasie korzystania z boiska/ kortu,
 • nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC),
 • obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach,
 • wszystkich wchodzących obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem na obiekty i przy wychodzeniu z nich,
 • można korzystać wyłącznie z własnego sprzętu treningowego, nie będzie możliwości wypożyczenia sprzętu na obiektach,
 • obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń porządkowych osoby upoważnionej z ramienia administratora obiektu, czyli nauczyciela lub animatora,
 • nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób w wieku  do 13 lat bez opieki osoby dorosłej. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun dziecka do lat 13 nie korzysta z obiektu, pozostaje poza obiektem sportowym (umożliwia to innym osobom wstęp na boisko) oraz poza terenem szkoły,
 • nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób postronnych,
 • na kompleks wchodzimy bramką od strony kortów tenisowych. Nie ma możliwości wchodzenia na kompleks od strony szkoły.
 • obowiązują 15-minutowe odstępy między grupami wchodzącymi a opuszczającymi obiekt.

REZERWACJA

 • wyłącznie telefoniczna: 607 595 324, 508 355 831,
 • rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia,
 • podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających,
 • PODCZAS WEJŚCIA NA OBIEKT, REZERWUJĄCY MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ ANIMATOROWI LISTĘ OSÓB WCHODZĄCYCH (lista zawiera imiona, nazwiska oraz nr tel. kontaktowych wchodzących osób). W przypadku braku listy, rezerwacja jest anulowana (nie ma możliwości wypełnienia listy na miejscu),
 • osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.),
 • rezerwacja powinna uwzględniać społeczny interes i nie może doprowadzić do uniemożliwienia skorzystania z obiektów większej liczbie mieszkańców,
 • w przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, administrator obiektów ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji.