ORLIK: godziny otwarcia i zasady korzystania z kompleksu od 4 maja 2020 r.

Orlik 2021 Rudna Wielka Gmina Świlcza

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 4 maja br. otwarty będzie, na określonych zasadach, kompleks boisk ORLIK w Gminie Świlcza, działający przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami rezerwacji i korzystania z obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA

 • na całym kompleksie ORLIK (boisko do gry w piłkę nożną, kort tenisowy/ boisko do gry w piłkę siatkową, otoczenie budynku) w jednym momencie może przebywać maksymalnie 6 osób,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa podczas drogi do obiektu oraz w drodze powrotnej do domu,
 • nie ma potrzeby zakrywania ust i nosa w czasie korzystania z boiska/ kortu,
 • nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC),
 • obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach,
 • wszystkich wchodzących obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem na obiekty i przy wychodzeniu z nich,
 • można korzystać wyłącznie z własnego sprzętu treningowego, nie będzie możliwości wypożyczenia sprzętu na obiektach,
 • wszystkich wchodzących obowiązuje rezerwacja mejlowa (szczegóły poniżej),
 • obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń porządkowych osoby upoważnionej z ramienia administratora obiektu, czyli nauczyciela lub animatora,
 • nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób w wieku do 13 lat bez opieki osoby dorosłej. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun dziecka do lat 13 nie korzysta z obiektu, pozostaje poza obiektem sportowym (umożliwia to innym osobom wstęp na boisko) oraz poza terenem szkoły,
 • nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób postronnych,
 • na kompleks wchodzimy bramką od strony kortów tenisowych. Nie ma możliwości wchodzenia na kompleks od strony szkoły.

REZERWACJA

 • wyłącznie mejlowa: orlik@sprudnawielka.pl,
 • rezerwacji na tydzień od 4 maja do 10 maja można dokonać od 2 maja 2020 r., rezerwacja na każdy kolejny tydzień wyłącznie do czwartku poprzedzającego kolejny tydzień roboczy. Informacja dotycząca potwierdzenia/ odrzucenia rezerwacji będzie przesyłana w ciągu 24 godzin,
 • rezerwacja może zostać dokonana na czas 1 godziny (w godzinach otwarcia obiektów – patrz punkt: godziny otwarcia),
 • rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia,
 • PODCZAS WEJŚCIA NA OBIEKT, REZERWUJĄCY MUSI DOSTARCZYĆ ADMINISTRATOROWI OBIEKTU LISTĘ OSÓB WCHODZĄCYCH,
 • podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających,
 • osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.),
 • rezerwacja powinna uwzględniać społeczny interes i nie może doprowadzić do uniemożliwienia skorzystania z obiektów większej liczbie mieszkańców,
 • w przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, administrator obiektów ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek w godz. 13.00 – 16.00.
WEJŚCIE NA OBIEKT WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZEJ MEJLOWEJ REZERWACJI
Po rozstrzygnięciu rekrutacji do projektu Lokalny Animator Sportu, prowadzonej przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, godziny otwarcia kompleksu sportowego ulegną zmianie.