Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/ 2023

Logo szkoły

ROK SZKOLNY 2022/ 2023

Szkoła czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 6:30 – 16:30.

Sekretariat czynny codziennie w godz.: 7.00 – 15.00.

Oddziały przedszkolne (grupa 3-4 – latki i 4-5 – latki) pracują codziennie (z wyjątkiem świąt i przerw określonych przez organ prowadzący) w godz.: 6.30 – 16.30.

Oddział dzieci 5-6-cio letnich ma zajęcia w godz.: 8.00 – 15.30 (poniedziałek i wtorek) oraz w godz.: 8.00 – 15.00 (środa – piątek).

Zajęcia w świetlicy szkolnej (prowadzone przez nauczycieli szkoły lub instruktorów z Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy) odbywają się codziennie w godzinach 6.45 – 16.30 (z wyłączeniem godzin, w których wszystkie klasy 1 – 3 SP przebywają na zajęciach zgodnie z planem lekcji). Dodatkowo, uczniowie mają zapewnioną opiekę od godz. 6.30 (do godz. 6.45 przebywają w grupie przedszkolnej).

Gabinet pedagoga szkolnego czynny we wtorki i środy w godz.: 8.00 – 13.30.

Biblioteka szkolna

Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny w poniedziałki i środy.