Opłaty za posiłki: marzec 2019 r.

Opłata za posiłki szkolne dla uczniów SP za marzec 2019 r.:

21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł.