Opłata za posiłki szkolne – styczeń 2020 r.

Grafika z napisem important

Posiłki szkolne za styczeń 2020 r.:

11 dni x 5,00 zł = 55,00 zł.