Opłata za posiłki szkolne: grudzień 2019 r.

Grafika z napisem important

Posiłki szkolne za grudzień 2019 r.:
15 dni x 5,00 zł = 75,00 zł.